ALLIANCE ROADMAP

NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers te versterken.

Alliance roadmap

Auteur bureau NAP ISBN 978-90-812162-1-0

De Alliance Roadmap (2007) bescchrijft een controversiële projectuitvoeringsmethodiek, die nog weinig wordt toegepast in de procesindustrie. Allianties zijn speciale samenwerkingsverbanden tussen twee of meer organisaties. Zij kunnen in verschillende omgevingen verschillende vormen aannemen, maar sommige aspecten van allianties zijn algemeen van toepassing. Deze worden in de Alliance Roadmap nader uitgewerkt; samengevat zijn dit: kennis en kunde op het vlak van samenwerking; bekendheid met tools voor samenwerking, voldoende ervaring bij alliantiepartners; het combineren van de kracht van de individuele partners in het samenwerkingsverband en het vergroten van gezamenlijke capaciteiten; vertrouwen tussen de partners; strategische en culturele 'fit' tussen partners; het nastreven van gezamenlijke business doelstellingen; gezamenlijke organisatorische normen en waarden die een succesvolle samenwerking ondersteunen.

alliance roadmap
Gratis
Close