Sustainability

NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers te versterken.

Over de SIG

De SIG Sustainability bestaat uit een afvaardiging van NAP-leden van alle signatuur. Dit is belangrijk voor een SIG met een onderwerp zoveel omvattend als Sustainability. Primaire doel van de SIG is dit grote begrip klein te maken en toepasbaar in de organisaties van de NAP-leden. 

De oorsprong van de SIG ligt in een breed onderzoek naar Sustainability in de procesindustrie dat in 2013 vanuit de NAP is gehouden. Daarbij was de gehele keten betrokken. Dit onderzoek richtte zich op de vraag hoe de keten grip kan krijgen op sustainability, door het delen van kennis, best practices, hulpmiddelen en het genereren van nieuwe ideeën.

De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘Process Industry and Sustainability – making your existing assets more sustainable’. In dit rapport vindt u onder andere 35 ‘sustainable solutions’, ‘one-pagers’ met door de industrie reeds geïmplementeerde duurzame oplossingen, inclusief de bereikte besparingen op het gebied van energie, water en grondstoffen en andere verbeteringen voor mens en milieu. Het charter van de SIG Sustainability kunt u hier downloaden.

De SIG richt zich op kennisdelen en het signaleren van trends, ontwikkelingen en beleid op het gebied van sustainability.

Focus daarbij is het uitdragen van praktische invulling van Sustainability in de procesindustrie. Daarbij is het van belang aan te sluiten bij de actualiteit en hoewel de resultaten van het onderzoek in 2013 nog steeds actueel zijn, is er op basis van een leden inventarisatie scherp gemaakt wat nu leeft. Daarmee gaat de SIG Sustainability zich op de volgende onderwerpen richten:

  • Parijs akkoord/energie transitie,
  • ‘van het Groningsgas af’,
  • Elektrificatie,
  • Waterstof,
  • Circulaire economie,
  • De transitie agenda’s,

Langs deze thema’s organiseren wij circa 4 evenementen per jaar, naast onze periodieke SIG-bijeenkomsten (circa eens per 6 weken). Deze evenementen kunnen in de vorm van een workshop zijn of een invulling van een van de NAP contactbijeenkomst. We gaan actiever gebruik maken van onze webpagina. Dit is de meest makkelijke toegang tot informatie en documenten ''Artikelen en achtergronddocumenten''. We blijven de Masterclasses en workshops organiseren dichtbij de leden zelf ''Workshops & Masterclasses'':

  • Regio bijeenkomsten; richten op/bij een locatie van een assetowner van NAP
  • Walking diner waarbij langs verschillende deelonderwerpen gelopen kan worden. Per hoek een praatje en een schaaltje. Bijvoorbeeld circulariteit, energie, technologie.

Met deze opzet hopen we u als lid beter te kunnen ondersteunen en dynamischer te kunnen reageren op de ontwikkelingen rond ons thema Sustainability.

sigs-Sustainablity_rescale

Masterclasses & Workshops

Workshop Energietransitie en de Industrie (2 december 2020)

De afgelopen weken en maanden zijn voorbij gegaan als een aaneensluiting van digitale meetings en thuiswerken. Het inplannen van overlegmomenten van de SIG gaat daardoor wel eens verloren. Als groep zijn we dus niet veel meer bij elkaar geweest, maar gelukkig zijn er dan toch altijd nog de externe bijeenkomsten. Dit keer twee keer in digitale vorm. 

Eind oktober is het thema circulair watergebruik bij de kop gepakt. Samen met de Hogeschool Utrecht, Waternet en Arcadis is er een beeld geschetst van de noodzaak om (ook in Nederland) verstandig om te gaan met onze zoetwatervoorraden. Waternet gaf vanuit haar drinkwater en waterbeheer kant aan waar zij zich op voorbereiden en op welke manier. Samen met de Hogeschool hebben zij een programma opgezet om ook onze toekomstige wateringenieurs scherp te krijgen voor dit onderwerp. Arcadis gaf vanuit haar projectervaringen mee wat bedrijven beweegt om met watermanagement aan de gang te gaan, maar ook wat de belemmeringen zijn die bedrijven ervaren om het echt op strategisch niveau op te pakken. Met de afsluitende pitch van een van de studentgroepen was de bijeenkomst compleet en lieten de toekomstige ingenieurs zien dat zij klaar staan om ons te ondersteunen bij de toekomstige watervraagstukken. De presentatie van de middag vinden jullie op de pagina van de SIG-Sustainability. 

In het jaar van de energietransitie en de regionale energie strategieën hebben twee leden van de SIG-S (Ron Ongenae en ikzelf) ondersteund met René de Schutter van Fedec (en adviseur bij Billfinger en lid van NAP), een workshop gehouden tijdens het KIVI jaarcongres. Dit congres omvatten meerdere dagen waarbij deelnemers verschillende workshops konden volgen. Ondanks het feit dat wij de laatste in de hele rij waren, was er een goede digitale opkomst circa 100 man haakte aan en bleven tot het eind aanwezig. Tijdens de workshop is het onderwerp energietransitie in de industrie bij de kop gepakt. Gestart werd met een breed beeld van het energiegebruik in Nederland met het aandeel van de Industrie daarin. Vervolgens werd langzamerhand meer ingezoomd op de gebruikte energiedragers en hoe dit dan omgezet zou kunnen worden om te kunnen gaan voldoen aan de Parijs afspraken en de afspraken in het energieakkoord. Conclusie; start met energie besparen want dat geeft de meeste toegevoegde waarde per geïnvesteerde euro. Pas daarna zoeken naar de best passende alternatieve bron.

Een actieve sessie waarin veel vragen werden gesteld en er levendig op de chat werd gediscussieerd. Daarin hebben de reacties van de NAP leden op onze vragen ook zeker een goede bijdrage geleverd. De presentatie die is gebruikt vinden jullie ook op de pagina van de SIG-S.

De verwachting is dat we dit jaar vooral allemaal werken naar de komende feestdagen toe, dus geen SIG-S bijeenkomsten meer. Begin volgend jaar weer een nieuwe start met nieuwe vergezichten in een hopelijk afnemend Corona bepalend tijdperk. 

Namens de SIG-S wens ik iedereen mooie feestdagen toe. Veel gezondheid en een fris begin van het nieuwe jaar.

Klik hier om de presentatie na te lezen.

Waterworkshop NAP SIG Sustainability; een digitaal samenzijn (29 oktober 2020)

Op donderdag 29 oktober werd er een digitaal samenzijn georganiseerd binnen de SIG Sustainability. Het was een interactieve setting waarin deelnemers via Mentimeter en de chat uitgenodigd werden om hun meningen en gedachten te delen. Studenten van de Hogeschool Utrecht presenteerden hun invulling van de drinkwaterfabriek van de toekomst in verschillende werelddelen, een mooie afsluiting van de digitale bijeenkomst.

Klik hier om de presentatie over circulair watergebruik na te lezen.

Terugblik NAP Workshop recente ontwikkelingen warmtepompen

“Dinsdag 2 oktober 2018 organiseerde NAP SIG Sustainability (Ron Ongenae van Epro Consult en Jurriaan Boon van ECN/TNO) in samenwerking met de ketenorganisatie voor margarine, vetten en oliën (MVO) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de workshop Recente ontwikkelingen warmtepompen voor de procesindustrie. Tata Steel was de gastheer voor deze workshop. Ruim 50 deelnemers waren afgereisd naar het Dudok Congress Centre bij Tata Steel in IJmuiden voor een gevarieerd programma met plenaire lezingen gevolgd door discussie in werkgroepen over de vraag ‘Wat is er nu nodig om de warmtepomp op grote schaal in te gaan zetten in de procesindustrie?’.  

Voor het verslag klikt u hier.

Voor de presentaties klikt u hieronder:

Presentatie: Inleiding workshop
Presentatie: Industiële warmte en co2 emissiereductie 
Presentatie: Technology and application of thermoacoustic heat transformers 
Presentatie: Warmtepomp technologie op industriële schaal
Presentatie: Carbon Neutral Industrial Energy from Waste Heat 

Stimuleringsregelingen vanuit RVO voor innovaties energiebesparing en CO2-reductie in industrie

Presentatie: Consultatie - Demostratue Energie Innovatie 2019

Presentatie: Programmalijn Energie + Industrie 2019

 

Vanaf 2014 is de SIG zich gaan focussen op het organiseren van master classes met als thema ‘Succesvol verduurzamen van uw bestaande assets’. Deze 1-daagse masterclass geeft u een kijkje in de keuken van een Asset Owner om hun barrières en oplossingen te bekijken en daarvan te leren voor uw eigen organisatie.

In 2014, 2015 en 2016 zijn 5 master classes gehouden, telkens op een andere locatie bij een NAP deelnemer:

juni 2015: Tata Steel, IJmuiden

oktober 2014: FrieslandCampina, Wageningen

mei 2014: AkzoNobel, Hengelo

januari 2014: Heineken, Den Bosch

Ideeën die uit de master classes naar voren komen worden binnen de SIG verder uitgediept. 

In mei 2015 heeft de workshop ‘warmtepompen’ plaatsgevonden. Warmtepompen bestaan in alle soorten en maten. Tijdens deze workshop zijn 4 nieuwe typen warmtepompen gepresenteerd en aan een (positief-)kritische blik onderworpen. De deelnemers konden met de informatie uit deze workshop het juiste type warmtepomp voor hun productieprocessen selecteren en daarmee een volgende doorbraak in de verduurzaming van het proces en verkleining van de footprint creeëren.

De presentaties uit deze workshop kunt u hier downloaden:

compressie-resorptie warmtepompen (TU Delft)

warmtepompen, herontdekking door de industrie (Bronswerk)

there is more to explore (IBK)

thermoacoustic heat pumps (ECN)

Verslag workshop 'Energie transitie'

tankauto + fabriek

Artikelen/achtergrond documenten

Alle artikelen met betrekking tot Sustainability of de SIG kunt ook vinden op de Kennisbank van NAP.

Schermafbeelding 2016-03-09 om 10.57.12

Workshop Energie Transities

Contact


Voor meer informatie over de SIG PS kunt u contact opnemen met NAP Netwerk: email

Tel.: 033 - 247 34 60


SIG PS nieuwe foto

NAP draagt bij aan de versterking van de totale keten in technologisch, organisatorisch en maatschappelijk opzicht.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de NAP, schrijft u zich hier dan in!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en bijeenkomsten.

Volg ons

Close