NAP Process Industry Network - 60 jaar

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate
NAP contactbijeenkomst 7 november 2019: ’Energietransitie: de ideale, duurzame energiemix’ door SIG Sustainability

NAP contactbijeenkomst 7 november 2019: ’Energietransitie: de ideale, duurzame energiemix’ door SIG Sustainability

9 oktober 2019

Beste deelnemer,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de vierde contactbijeenkomst in 2019 inzake ’Energietransitie: de ideale, duurzame energiemix’ georganiseerd door de SIG (Special Interest Group) Sustainability op donderdag 7 november 2019 in Houten. 

NAP organiseert in 2019 de contactbijeenkomsten rondom het thema ‘Energietransitie’. 

De SIG Sustainability ziet dat er geen one stop solution is voor de energietransitie. Tijdens deze contactbijeenkomst wordt de mogelijkheid verkend van de ideale energiemix. Elektrificeren, waterstof of geothermie zijn op zichzelf niet dé oplossing voor het verduurzamen van de industriële energievoorziening. De oplossing zit hem in de mix. Welke mogelijkheden zijn er en op welke manier kan er samengewerkt worden om tot een oplossing te komen? Deze zaken brengen wij voor het voetlicht vanuit de praktische ervaringen die de SIG – Sustainability heeft opgedaan in het afgelopen jaar tijdens haar workshops en de kennis en studies die TNO uitgevoerd heeft. De twee sprekers van deze contactavond nemen jullie hierin mee. Toon Boonekamp als voorzitter van de SIG-S en Paul van den Oosterkamp als specialist Energietransitie bij ECN-TNO.

Voorbeelden en ontwikkelingen in de praktijk:
De eerste spreker van de avond is Toon Boonekamp, tevens de voorzitter van de SIG-Sustainability. Vanuit zijn werkzaamheden bij Arcadis als adviseur Watertechnologie en Energie werkt hij op de drie technische raakvlakken van duurzaamheid; water, energie en grondstoffen. Daarin ondersteunt hij zijn klanten bij het ontwikkelen van hun energiereductie-strategie. In het afgelopen jaar heeft de SIG-S workshops georganiseerd passend in het jaarthema ‘Energietransitie'. Zo is het jaar afgetrapt bij Tata Steel met een workshop over (hoog)thermische warmtepompen, is er bij Centrient een workshop geweest rondom het thema Energie uit water en wordt de laatste workshop in het Westland gehouden rondom het thema Geothermie. Toon Boonekamp neemt u mee langs de highlights van de worskhops en deelt met u de discussies en resultaten. Een praktische insteek hoe de Energietransitie vormgegeven kan worden binnen het industriële kader.

Voorbeelden en ontwikkelingen in de praktijk:
Paul van den Oosterkamp is projectmanager en senior consultant bij Energy Transition Studies van ECN-TNO. Met een ruime ervaring binnen R&D op het gebied waterstof en petrochemische technologie, startte hij in 2001 bij ECN, waar zijn activiteiten met name gericht zijn op de energietransitie. Vanuit de Europese doelstellingen rondom het klimaatakkoord zijn vertalingen gemaakt naar het Nederlandse klimaat- en energieakkoord. In zijn presentatie zal Paul van den Oosterkamp u meenemen langs deze doelstellingen en naar de mogelijke invulling hiervan door de industrie. Wat is de ideale duurzame energiemix die als Nederland B.V. nodig is en welke samenwerkingsvormen vanuit de industrie kunnen hier ondersteunend aan zijn? Belangrijke vragen die hij in zijn presentatie uitgebreid zal toelichten.

Programma
17:00 uur  Netwerkborrel
18:30 uur  Diner

  • Bestuursmededelingen door Frank van Ewijk, voorzitter NAP
  • Presentatie Toon Boonekamp (Arcadis)
  • Presentatie Paul van den Oosterkamp (ECN-TNO)

21:45 uur  Einde Contactbijeenkomst

De NAP contactbijeenkomsten bieden leidinggevende functionarissen van de aangesloten bedrijven de gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Daarom breng ik graag de mogelijkheid onder uw aandacht om met meerdere collega’s van uw bedrijf deel te nemen aan de NAP contactbijeenkomst. Indien u een zakenrelatie mee wilt nemen, dan kunt u hierover contact opnemen met Bureau NAP: 033-2473460.

Het programma op 7 november is met name relevant voor general management, projectmanagers, engineers, procurement management, technology managers, supply-chain managers, productiemanagers, process automation managers en construction managers.

U kunt zich hier aanmelden.

Graag ontmoeten wij u op donderdag 7 november 2019 17.00 uur in Hotel Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH te Houten). Klik hier voor een routebeschrijving. 


Terug naar het overzicht >>