NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate
NAP contactbijeenkomst donderdag 30 januari 2020: ‘De software en hardware van de energietransitie'

NAP contactbijeenkomst donderdag 30 januari 2020: ‘De software en hardware van de energietransitie'

2 januari 2020

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de eerste contactbijeenkomst in 2020 inzake ’De software en hardware van de energietransitie.’ op donderdag 30 januari 2020 in Houten. 

We trappen het jaar af met twee verschillende kanten van de energietransitie die ons allemaal raakt. De software, de communicatie rondom de energitransitie en de hardware, krijgen we de energie wel op de plaats waar we hem nodig hebben.

Voor deze interessante thema’s hebben we Alex Sheerazi (Gemeente Amsterdam) en Jan Vorrink (Tennet) uitgenodigd. Zij zullen een tip van de sluier lichten over de uitdagingen die er zijn en de mogelijkheden om die uitdagingen aan te gaan.

Communicatie en de energietransitie
Alex Sheerazi studeerde in 1992 af als cultureel antropoloog aan de Universiteit Utrecht. In 1999 was hij medeoprichter van het Utrechtse communicatiebureau Buro de Steeg, waarvan hij tot op de dag van vandaag partner is. Op dit moment is hij manager communicatie van de organisatie die verantwoordelijk is voor de afhandeling van schades als gevolg van de gaswinning in Groningen.

Sheerazi zal ingaan op zijn ervaringen met het managen van de communicatie voor organisaties en projecten waar het vertrouwen en de reputatie onder druk stonden. Bekendheid kreeg hij door zijn aanpak van de communicatie bij de Noord/Zuidlijn op het moment dat het project in de diepe crisis verkeerde. In zijn presentatie zal hij veelvuldig ingaan op dit project en de communicatiestrategie die gekenmerkt werd door het centraal stellen van het vakmanschap van de tunnelboorders, radicale openheid over risico’s en tegenvallers en het aangaan van een intensieve dialoog met omwonenden, volgers en tegenstanders (zowel off als online). Het heeft mede zorggedragen voor een sterk verbeterde beeldvorming en een reputatie die tegen een stootje kon. Voor zijn werk voor de Noord/Zuidlijn werd Sheerazi in 2010 door vakgenoten verkozen tot Communicatieman van het jaar.

Elektrische netwerken en de energietransitie
Sinds 2009 is Jan Vorrink werkzaam bij Tennet. Naast een MBA aan de Kingston University in Londen heeft Jan in 2009 ook een Post graduate in Electrical Engineering gehaald. Op dit moment is hij bij Tennet verantwoordelijk voor de Control Centers en System Operation.

Jan Vorrink zal ons als tweede spreker laten zien met wat voor uitdagingen Tennet te maken krijgt, als alle plannen voor de transitie worden geïmplementeerd. Wat is de impact op het huidige net en welke mogelijkheden zijn er om het net uit te breiden en/of beter te balanceren en kan dat zo maar? Welke opties zijn er om de garantie van stroom bij de Nederlandse huishoudens en industrie waar te maken en wat voor impact hebben ze? Natuurlijk zijn daarvoor nog niet alle antwoorden tot in detail uitgewerkt, maar Jan zal ons een blik in de huidige wereld van Tennet gunnen.

Programma

17:00 uur
Netwerkborrel

18:30 uur
Diner
Bestuursmededelingen door Frank van Ewijk, voorzitter NAP
Presentatie Alex Sheerazi (Gemeente Amsterdam)
Presentatie Jan Vorrink (Tennet)

21:45 uur
Einde Contactbijeenkomst

De NAP contactbijeenkomsten bieden leidinggevende functionarissen van de aangesloten bedrijven de gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Daarom breng ik graag de mogelijkheid onder uw aandacht om met meerdere collega’s van uw bedrijf deel te nemen aan de NAP contactbijeenkomst. Indien u een zakenrelatie mee wilt nemen, dan kunt u hierover contact opnemen met Bureau NAP: 033-2473460.

Het programma op 30 januari is met name relevant voor general management, projectmanagers, engineers, procurement management, technology managers, supply-chain managers, productiemanagers, process automation managers en construction managers.

U kunt zich hier aanmelden.

Graag ontmoeten wij u op donderdag 30 januari 2020 17.00 uur in Hotel Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH te Houten). (http://www.hotelhouten.nl/nl/route/routeplanner). 


Terug naar het overzicht >>