NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate
NAP Young professionals dag bij het ECN

NAP Young professionals dag bij het ECN

6 februari 2017

Op 20 januari waren de NAP Young professionals te gast bij het ECN in Petten. Gastvrouw was mede Young Professional Pavlina Nanou. De dag begon met twee presentaties van Martin Scheepers en Ruud van den Brink, hierdoor kregen we een goede inkijk in de technologieën die ontwikkeld worden bij het ECN.

Hierna ging het programma verder met drie case studies.

1. SEWGS, ECN heeft diepgaande kennis en ervaring van CO2-afvang en CO2-hergebruik. Met ECN-technologie wordt dit voor aardgas- en kolengestookte energiecentrales goedkoper en energie-efficiënter. De SEWGS-technologie (Sorption-Enhanced Water Gas Shift)

combineert de productie van waterstof uit syngas met de scheiding van CO2 in slechts één processtap

2. Bioraffinage, ECN richt zich op het fractioneren van 2e generatie biomassa (lignocellulose) door middel van Organosolv-technologie, waarbij de focus ligt op de mate hydrolyseerbaarheid van cellulose en hemi-cellulose naar suikers en lignine valorisatie richting hoogwaardige toepassingen als chemicaliën en materialen.

3. TORWASH®, Dit concept is een combinatie van wassen, drogen en torrefactie, voor de ontsluiting van laagwaardige nattere biomassastromen (o.a. agroresiduen, slibben en mest) tot hoogwaardige vaste energiepellets.

De groep werd in drie subgroepen verdeeld, iedere groep moest een case oppakken en gaan bekijken hoe we deze technologie in de markt konden gaan zetten. Hier liepen de diverse groepen dan ook tegen het probleem aan waar het ECN dagelijks mee geconfronteerd wordt, hoe kunnen we een business case creëren in de huidige markt? De conclusie was dat het ECN zijn tijd ver vooruit is met prachtige innoverende technologie maar dat er in de huidige markt nog te weinig vraag naar is. Gelukkig hebben we in het energieakkoord afgesproken dat er in het jaar 2050 nog maar 20% van de totale energiebehoefte opgewekt mag worden uit fossiele brandstoffen. We hebben de technologieën van ECN dus hard nodig!

Na de case studies volgde een mooie presentatie over biomassavergassing (MILENA vergassing, OLGA teerverwijdering en ESME opwerking van productgas tot groen gas), een mooi voorbeeld hoe het ECN een technologie van idee tot product heeft ontwikkeld.

Het avondprogramma bestond uit de ideale teambuilding test, zouden de NAP Young professionals kunnen ontsnappen uit de befaamde Escape Rooms in Alkmaar… over het ontsnappingspercentage dat die avond bereikt werd zullen we het maar niet hebben. Al met al was het een zeer geslaagde dag!


Terug naar het overzicht >>