NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers, te versterken.

NIEUWS

RSS Feed
 1. 16 februari 2023 by Communicatie 0 comments

  Verslag NAP Contactbijeenkomst 9 februari 2023

  NAP bijeenkomst 9 februari 2023 – tekst Rien Scholing– versie 16 februari 2023. 

  Watermanagement

  Op de eerste NAP-contactbijeenkomst van 2023 stond voor het eerst het onderwerp “Watermanagement” op de agenda. Niet verwonderlijk dat dit thema was gekozen, want naast de reeds uitvoerig bij de NAP behandelde energietransitie heeft de klimaatverandering impact op vele andere gebieden, waaronder de beschikbaarheid van zoet water. In een eerste presentatie werd toegelicht wat een bedrijf zelf kan doen om risico’s te mitigeren op het eigen bedrijfsterrein. Vervolgens werd ingegaan op wat gemeenschappelijk kan worden gedaan met een veelheid aan partijen zoals drinkwaterbedrijven, waterzuiveringen en bedrijvenparken. Rode draad was wel dat de problematiek zich niet liet rond rekenen met een klassieke business case benadering, maar dat andere drivers tot directe actie moeten oproepen. Dat zijn bijvoorbeeld ambitie, open ogen voor toekomstige ontwikkeling van klimaat en regelgeving, en voorbereid zijn op risico’s van watertekorten en de gevolgen daarvan voor het productieproces.

  Read more
 2. 31 januari 2023 by Communicatie 0 comments

  NAP Contactbijeenkomst 9 februari 2023

  Contactbijeenkomst NAP 9 feb
  Beste deelnemer, 

  De energietransitie staat al geruime tijd op de agenda van NAP. Maar de klimaatverandering heeft niet alleen impact op de elektrificering van onze maatschappij. Ook op andere vlakken heeft klimaatverandering impact. Water is één van die elementen, waar ook de procesindustrie afhankelijk van is. Daarom heeft NAP dit keer een contactbijeenkomst georganiseerd over het onderwerp ‘Watermanagement’. Een onderwerp dat nog niet eerder op onze agenda stond.

  Read more
 3. 22 december 2022 by Communicatie 0 comments

  SAVE THE DATE

  NAP Network Meeting

  Read more
 4. 6 oktober 2022 by Communicatie 2 comments
  Tags:

  Verslag NAP Contactbijeenkomst 10 november 2022

  De laatste NAP contactbijeenkomst van 2022 stond in het teken van Projectmanagement. 
  Eerst werd het opmerkelijke en succesvolle verhaal verteld van een project dat onder grote nationale belangstelling stond en dat in een heel korte tijd kon worden gerealiseerd, mede omdat in alle lagen de urgentie werd gevoeld. Daarna kwam een terugblik op de MEP-leerstoel (Management of Engineering Projects) aan de TU Delft, onder Hans Bakker; daarbij deelde Hans met het publiek naast de behaalde resultaten ook nog een aantal trends die hij zag.

  Read more
 5. 20 september 2022 by Communicatie 0 comments

  Verslag NAP Netwerkbijeenkomst 15 september 2022

  De derde contactbijeenkomst van 2022 werd als vanouds in het Van der Valk hotel in Houten gehouden. De SIG’s Sustainability en Process Safety organiseerden deze avond rondom het thema “nieuwe risico’s bij de energietransitie”. Voordat op die risico’s werd ingegaan werd eerst stilgestaan bij de kansen die waterstof biedt voor bijvoorbeeld elektriciteitsopslag en als brandstof in het transport, maar ook voor verwarming.

  Read more
 6. 23 juni 2022 by Communicatie 36 comments

  Verslag contactbijeenkomst 13 juni 2022

  Toekomstbeelden: Cost Professional versie 2.0 en een groene haven

  De tweede NAP contactbijeenkomst van 2022 werd op de eerste dag van het door DACE georganiseerde ‘ICEC World Congress’ in De Doelen in Rotterdam gehouden. De bijeenkomst begon met een levendige talkshow met als thema de toekomst van de Cost en Value Engineer, met sprekers van diverse achtergrond. In de zaal zaten tevens de deelnemers van het congres wat zorgde voor verdere verlevendiging van de discussie. Na een hapje en een drankje werd een presentatie gegeven over de groene strategie van het Rotterdamse Havenbedrijf door Stijn Effting.

  Read more
 7. 19 mei 2022 by Communicatie 5 comments

  Invitation NAP contact meeting June 13th 2022

  Predictable Projects in a Dynamic World

  Read more
 8. 31 maart 2022 by Communicatie 1 comment
  Tags:

  Verslag Studium Generale: 'Accelerating the electrification in the process industry'

  Het versnellen van de elektrificatie in de procesindustrie

  In maart 2022 werd een Studium Generale gehouden met als onderwerp ‘De versnelling van de elektrificatie van de procesindustrie’. Locatie van deze bijeenkomst was heel toepasselijk de Energy Transition Campus Amsterdam. Om de geesten te scherpen werden eerst twee inleidende presentaties gehouden die het publiek in volgelvlucht meenamen in de uitdagingen en problematiek rond deze elektrificatie, van achterblijvende infrastructuur tot grondstoffentekort. Vervolgens werden twee parallelle interactieve sessies gehouden. Daar kon het publiek actief deelnemen en vragen stellen aan de hand van de inleiding van een tweetal sprekers.

  Read more
 9. 22 maart 2022 by Communicatie 0 comments

  Verslag NAP Contactbijeenkomst 10 februari 2022: “Wat betekent het regeerakkoord voor de NAP gerelateerde bedrijven?”

  Impact van het regeerakkoord Rutte IV op de industrie

  De eerste contactbijeenkomst van 2022 werd in de vorm van een NAP Webinar gehouden. Thema was het regeerakkoord van het onlangs gevormde kabinet Rutte IV en de invloed daarvan op de aan NAP gerelateerde bedrijven. Daarvoor waren twee sprekers uitgenodigd. De eerste spreker nam het publiek in vogelvlucht mee over de vergroeningsplannen van het nieuwe kabinet qua beleid, ambitie en het bijhorende instrumentarium. De tweede spreker sprak over de concrete besluiten en plannen om te vergroenen bij Tata Steel Nederland.

  Read more
 10. 14 december 2021 by Communicatie 2 comments

  Introductie digitale VIEWonVALUE

  VIEWonVALUE is een informatief, promotioneel vaktijdschrift dat kennis en ervaring uit wil wisselen, inzicht wil bevorderen en belangstelling wil kweken voor het vakgebied van cost- en value engineers.

  Read more
Close