NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers, te versterken.

OVER NAP

Over NAP

NAP is een platform binnen de procesindustrie bestaande uit 'owners', ingenieursbureaus, toeleverende industrie inclusief montagebedrijven, (utiliteits)bouw en de kenniswereld. Zij beoogt haar deelnemers te inspireren bij het formuleren van het te voeren beleid zowel individueel als collectief.

NAP is geen branche organisatie maar een kennisnetwerk-organisatie, werkt overkoepelend en streeft naar versterking van de structuur, vitaliteit en duurzaamheid van de procesindustrie in Nederland. 

NAP is het Nederlandse platform van de totale keten van bedrijven en instituten met activiteiten op het gebied van het realiseren, opereren en optimaliseren van installaties voor de procesindustrie.

Visie en Missie

Visie

Voor de bedrijfsvoering, de duurzame ontwikkeling en de maatschappelijke positie van de procesindustrie is het goed functioneren van de keten een absolute voorwaarde.

Missie

NAP draagt bij aan de versterking van de totale keten in technologisch, organisatorisch en maatschappelijk opzicht.
NAP biedt de mogelijkheid deel te nemen aan een kennisintensief netwerk.

De koers van NAP

De kracht van NAP ligt in het informele netwerk op hoog niveau, waarin kennis, ervaring en expertise over de hele procesindustrieketen bij elkaar wordt gebracht. NAP wil haar deelnemers vooral inspireren om vernieuwend te werk te gaan, met als doel de procesindustrie in Nederland competitief en toekomstbestendig te houden, als belangrijke pijler voor de Nederlandse economie.

Ook NAP zelf moet voortdurend vernieuwen om dit doel te ondersteunen. Daarbij is het van belang meer aandacht te besteden aan de langere termijn, maar ook de manier van communicatie aan te passen aan deze tijd, zodat deelnemers sneller geïnspireerd worden tot actie. Verder is het zaak meer buiten de procesindustrie te kijken naar best practices uit andere bedrijfstakken, alsook het contact open te houden met instanties/overheden die directe interactie met de procesindustrie hebben.

NAP deelnemers gaan naar NAP activiteiten om hun netwerk op te bouwen en te onderhouden, kennis te delen en kennis op te doen en vanuit interesse in een specifiek onderwerp of industrie. 

Deelnemers

Als deelnemer aan NAP kunnen toetreden in Nederland gevestigde procesindustrie, ingenieurs- en adviesbureaus, apparatenbouwende industrie, elektrotechnische en aanverwante industrie, installatie- en montagebedrijven, (utiliteits)bouworganisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen. 

Deelnemers aan NAP zijn statutair ook deelnemer aan de stichting DACE. Informatie over aanmelden als deelnemer vindt u hier.

De stichting NAP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 41151303.

Schermafbeelding 2016-03-09 om 12.27.55

Op 19 december 1960 namen enkele vertegenwoordigende partijen uit de Nederlandse procesindustrie, o.a. VNCI en FME, het initiatief tot de oprichting van de Stichting Nederlandse Apparaten voor de Procesindustrie (NAP). Het doel was om het contact tussen de procesindustrie en de apparatenbouwers te intensiveren en om de hele keten tussen producent en toeleveranciers te versterken. Hoewel de doelstellingen in vijftig jaar tijd enkele malen zijn bijgesteld, is NAP altijd levensvatbaar gebleven. Tegenwoordig fungeert de stichting vooral als platform waar informatie wordt uitgewisseld over bedrijfseconomische thema's waar de procesindustrie als geheel mee te maken heeft.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van NAP werd op 18 november 2010 het jubileumboek getiteld 'De Kracht van de keten - NAP en de Nederlandse procesindustrie 1960-2010' gepresenteerd. Dit boek kan op deze website online worden besteld. Op 12 november 2015 werd het 55-jarig bestaan van NAP feestelijk gevierd met het Jubileumcongres 'Procesindustrie 2040 - de keten voorbij'.

NAP en DACE

logo-dace-fc-150dpi

Naast de Stichting NAP is er de Stichting DACE, de 'Dutch Association of Cost Engineers': 'DACE Cost and Value' – hèt kennisnetwerk van Cost Engineers en Value Managers in het Nederlandse taalgebied.

NAP en DACE zijn twee afzonderlijke stichtingen, elk met een eigen bestuur, eigen statuten en eigen communicatiekanalen. Deelnemende bedrijven in NAP zijn automatisch deelnemer bij DACE en vice versa.

NAP heeft belang bij de kennis en ontwikkeling van Cost Engineering en Value Management deskundigheid en technieken, terwijl de ruggengraat van DACE wordt gevormd door Cost Engineers en Value Managers uit diezelfde procesindustrie en toeleveranciers plus belangrijke vertegenwoordiging uit de infrawereld en machinebouw & maakindustrie.

De bureauwerkzaamheden en het management zijn voor beide stichtingen gecombineerd.

NAP draagt bij aan de versterking van de totale keten in technologisch, organisatorisch en maatschappelijk opzicht.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de NAP, schrijft u zich hier dan in!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en bijeenkomsten.

Volg ons

Close