NAP contactbijeenkomst 13 september a.s.: 'Projects and People - Mastering Success'

NAP contactbijeenkomst 13 september a.s.: 'Projects and People - Mastering Success'

17 juli 2018 by Communicatie 0 comments

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de komende contactbijeenkomst ‘Projects and People, Mastering Success’ op donderdag 13 september 2018 in Houten. De contactbijeenkomst heeft deze keer een speciaal tintje. Als onderdeel van de gebruikelijke contactbijeenkomst zal het nieuwe boek "Projects and People - Mastering Success" worden gelanceeerd.

NAP contactbijeenkomst 2 februari 023

NAP professor Hans Bakker en voormalig NAP directeur Jaap de Kleijn hebben met 24 co-auteurs een indrukwekkende prestatie geleverd met de realisatie van het boek " Projects and People - Mastering Success". Dit nieuwe, tweede boek, bestaat uit een vijftiental Capita Selecta, die een verdieping bieden op een aantal onderwerpen die in het onderzoek als belangrijk voor de project prestaties zijn onderkend. Een aantal unieke onderwerpen die tot een meer succesvolle uitvoering van een project kunnen leiden. Als u alles toepast, heeft u de noodzakelijke voorwaarden voor succes in ieder geval gevolgd. Of het ook voldoende is…… In een dynamische setting zullen vier partijen betrokken bij de projectrealisatie het debat aan gaan: de opdrachtgever, de opdrachtnemer, de consultant en de academie. Remko Bakker (FrieslandCampina), Marco Eykelenboom (Fluor), Leonie Koops (Witteveen+Bos) en Hans Bakker (TUD) gaan in discussie met elkaar en met het publiek, u dus, over een aantal stellingen gebaseerd op interessante en uitdagende visies in het boek.  

Programma
17:15 uur Netwerkborrel
18:45 uur Diner
Bestuursmededelingen door Frank van Ewijk, voorzitter NAP
Korte prresentatie en inleiding van de stellingen door Hans Bakker
Paneldiscussie: Future Project Management 
Boekuitreiking door Jaap de Kleijn (Pericles)
Discussie 
21:45 uur Einde contactbijeenkomst

Aan het eind van de avond  is er de unieke mogelijkheid om het boek ter plekke door NAP professor Hans Bakker te laten signeren.

De NAP contactbijeenkomsten bieden leidinggevende functionarissen van de aangesloten bedrijven de gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Daarom breng ik graag de mogelijkheid onder uw aandacht om met meerdere collega’s van uw bedrijf deel te nemen aan de NAP contactbijeenkomst. Indien u een zakenrelatie mee wilt nemen, dan kunt u hierover contact opnemen met Bureau NAP: 033-2473460.

Het programma op 13 september is met name relevant voor general management, projectmanagers, engineers, procurement management, technology managers, supply-chain managers, productiemanagers, process automation managers en construction managers.

U kunt zich via info@napnetwerk.nl aanmelden.

Graag ontmoeten wij u op donderdag 13 september 2018 17.15 uur in Hotel Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH te Houten).

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close