NAP SIG Young Professionals bijeenkomst 4 oktober

NAP SIG Young Professionals bijeenkomst 4 oktober

5 november 2019 by Communicatie 0 comments

Op 4 oktober jl. hebben de NAP Young Professionals Royal HaskoningDHV bezocht op een prachtige bosrijke omgeving in Amersfoort. Twee sprekers waren uitgenodigd om te vertellen over hun werk/vak om ons te inspireren.

Lindhout

Inspiratie kan worden verkregen uit een grote diversiteit aan, vaak minder voor de hand liggende, bronnen; het gedrag van bijvoorbeeld kinderen, of juist wilde dieren, sporters of wereldleiders. Verschijnselen welke zich voordoen in de natuur, andere culturen of industrieën kunnen ook tot inspiratie leiden, op welk vlak dan ook.

Tijdens de laatste bijeenkomst van de NAP SIG Young Professionals hebben we ons ook laten inspireren d.m.v. twee heel interessante en interactieve presentaties;

  • Een case study op gebied van “parametrisch (en constructief) ontwerpen” verteld door Pieter Schreurs van Royal HaskoningDHV
  • Beslissingen nemen onder hoge druk door KNVB-scheidsrechter Allard Lindhout

Stadion

Bij parametrisch ontwerpen wordt een model gebruikt welke bestaat uit parameters, gedefinieerde relaties tussen deze parameters en randvoorwaarden (constraints) waar het ontwerp aan moet voldoen. Bij de case study, namelijk het ontwerp van de nieuwe “De Kuip” in Rotterdam, is deze ontwerpmethode toegepast. Nadat een model is opgesteld en is geparametriseerd kan er “eenvoudig” worden gevarieerd met bepaalde ontwerp-variabelen. Dit levert niet alleen een (sub)optimaal ontwerp op maar er kan ook eenvoudig worden gevarieerd (en gevisualiseerd) tussen verschillende ontwerpen. De extra investering qua tijd zou daardoor terugverdiend moeten worden en voordelig zijn op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak. Er kan eenvoudig worden “gespeeld” met de ontwerp variabelen en het ontwerp past zich automatisch hierop aan conform de gedefinieerde relaties en nieuwe randvoorwaarden.

De tweede presentatie ging over het nemen van beslissingen als scheidsrechter in de eredivisie, in dit geval Allard Lindhout. Deze beslissingen dienen genomen te worden onder hoge druk, met beperkte informatie en binnen zeer korte tijd! Naast de fysieke inspanningen, de invloed van media en (soms intimiderende) sporters en het dragen van een grote verantwoordelijkheid vergt het vak besluitvaardigheid, leiderschap, standvastigheid, autoriteit en zelfvertrouwen. Deze eigenschappen zijn ook van groot belang voor leiders in de industrie waar Allard tijdens de presentatie meerdere keren via ons op reflecteerde.

Beiden presentaties, waarbij er veel interactie was met de NAP YP’s, brachten genoeg stof tot nadenken, confrontatie en eyeopeners om van te leren en om na te bespreken tijdens de aansluitende borrel.

Een geslaagd, leerzaam en gezellig event!

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close