Verslag NAP Contactbijeenkomst 16 November 2023

Verslag NAP Contactbijeenkomst 16 November 2023

21 november 2023 by Communicatie 1 comment

                                                        NAPcontactbijeenkomstnovember2023007                                  

NAP bijeenkomst 16 november 2023

De digitale plant van de toekomst

De laatste NAP-contactbijeenkomst van 2023 werd net als in september gehouden in hotel Oud London in Zeist. Ditmaal was het hoofdonderwerp de digitalisering in de industrie. In de eerste presentatie werd toegelicht hoe digitalisering helpt bij het ontwikkelen van projecten, inclusief de hand-over van data naar klanten bij oplevering van het project. In de tweede presentatie werd getoond hoe een asset owner de visie en roadmap ontwikkelt voor de digitale plant van de toekomst.

NAPcontactbijeenkomstnovember2023018        NAPcontactbijeenkomstnovember2023054

NAPcontactbijeenkomstnovember2023058

NAP-voorzitter Frank van Ewijk opende de avond en gaf aan dat hotel Van der Valk in Houten nog steeds in verbouwing is en dat de volgende bijeenkomst, in februari 2024, waarschijnlijk bij DSM Delft zal worden gehouden. Na eerder bijeenkomsten over bijvoorbeeld de energietransitie en projectmanagement te hebben gehad, was deze avond het thema digitalisering. Een echt NAP-onderwerp, zo typeerde Frank. Verder meldde hij dat Wim van den Brink van Bilfinger Tebodin het NAP-bestuur zal verlaten vanwege pensionering en dat Albert Lanser van Duiker Clean Technologies tot de Programmaraad is toegetreden.

Digital Twin

De eerste spreker was Gé Driessen, afdelingshoofd project systems & data bij Fluor. Hij gaf aan hoe het door Fluor ontwikkelde datamodel MTR, Master Tag Register, ondersteuning biedt bij de uitvoering van projecten. Dat MTR-modelNAPcontactbijeenkomstnovember2023069 biedt flexibiliteit en zorgt ervoor dat projectdata snel ontsloten kan worden. Verder gaf hij aan hoe dit MTR-model ingezet kan worden voor het ontwikkelen van de digital twins van de fabriek.

Om op dat laatste door te gaan, een digital twin is te maken van bijvoorbeeld een mens, een stad of een pomp. Een digital twin is de digitale representatie van een fysieke werkelijkheid. Als voorbeeld liet Gé een foto zien van fabriek met daaronder een plaatje van een soort neuraal netwerk met de informatiestromen en relaties van diezelfde fabriek. Met zo’n digital twin is men in staat om simpelweg allerlei data van de fabriek op te vragen en men kan ook allerlei simulaties of what-if scenario’s doorlopen die ondersteunen bij veranderingen aan de fabriek. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een digitaal twin van het ontwerp te maken, die de ontwikkelaars ondersteunen bij allerlei ontwerpbeslissingen.

Ook kunnen digital twins van de constructie en van de operationele en onderhoudsfase worden gemaakt. Essentieel voor het ontwikkelen van een digital twin is het beschikbaar maken van data en het inrichten van de dataflow van ontwerp naar constructie en van daaruit naar operatie/onderhoud. Zo kan de berekening uit het ontwerp van een pijpleiding zichtbaar worden gemaakt in het onderhoudsmanual. Ook als verbeteringen in de operationele fase moeten worden doorgevoerd is met hulp van simulaties in de digital twin te zien wat de implicaties zijn vanuit het oorspronkelijke ontwerp.

Master Tag Register

Daarmee kwam Gé op het onderliggende standaard datamodel voor de ontwerpfase van Fluor, de Master Tag Register. Zo’n model moet geschikt zijn om allerlei objecten en hun metadata/attributen op te slaan. Het moet eenvoudig uitbreidbaar zijn en mogelijkheden voor datavalidatie hebben. Verder moet men niet overgeleverd zijn aan één softwarevendor. Uiteraard is een goede performance gewenst waarbij de gezochte data instantaan zichtbaar is en het moet mogelijk zijn om een hand-over van data te maken, geschikt voor andere systemen bijvoorbeeld van de klant of de uitvoerende contractor.

Gé liet vervolgens een overzichtsplaatje zien met in het hart het Fluor datamodel, dat tevens aangepast kan worden per project om specifiek gewenste klanteisen of klantstandaards op te nemen. Wel is in dat geval een goede validatie van data nodig. Ook vendordata kan worden opgenomen; dit datamodel geeft Fluor de mogelijkheid om van leveranciers/vendors data in een vaste standaard aan te leveren. Die vendors kunnen dat niet altijd zo aanleveren en dan is een vertaling van die data nodig. Vervolgens werd de onderliggende datastructuur getoond met bijvoorbeeld het onderscheid tussen de vaste Reference Data Library en de projectspecifieke data.

Met een aantal demonstraties werd getoond hoe handig het systeem werkt en welke relaties te zien zijn, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een driver van een pomp was ook te zien op welke P&ID deze staat en vervolgens is te zien welke andere objecten op deze P&ID staan. Ook zijn relaties met leveranciers en typenummers van de pomp direct te zien.

Samenvattend noemde Gé het standaard datamodel flexibel en schaalbaar, aan te passen naar klanteisen, onafhankelijk van datatools en toekomstbestendig, bijvoorbeeld voor de IOT standaard en mogelijke AI-toepassingen. Verder geeft het goede beheersondersteuning, bijvoorbeeld omdat de data read-only is; het eigenaarschap van de data moet daarbij goed zijn geregeld per data-item.

NAPcontactbijeenkomstnovember2023084

Digitale fabriek van de toekomst

De tweede spreker was Joep Verwegen, hoofd digital manufacturing bij DSM-Firmenich. Hij presenteerde de visie op de digitale fabriek van de toekomst en ook hoe die visie in gezamenlijkheid is ontwikkeld, een echte tour-de-forceNAPcontactbijeenkomstnovember2023101 met de 150 fabrieken wereldwijd.

De reden om zo’n visie te ontwikkelen is drieledig. DSM-Firmenich wil competitief blijven en dat kan alleen door innovatief te zijn. DSM-Firmenich wil aantrekkelijk zijn voor nieuw talent, de zogenoemde race-for-talent. En ten slotte wil DSM-Firmenich alle wereldwijd bekende kennis en beste ideeën verzamelen en vastleggen.

Joep toonde vervolgens een stappenplan hoe de visie in een pressure cooker traject van één maand is ontwikkeld. Dit begon met een initiële survey om de pijnpunten zichtbaar te maken. Dit betrof bijvoorbeeld een assessment van het World Economic Forum waarbij DSM-Firmenich weliswaar redelijk goed presteerde, maar waar ook zichtbaar werd dat er potentieel voor verbetering was, op zaken als organisatie, technologie en processen. Ook een interne assessment op wat andere thema’s liet mogelijkheden voor verbeteringen zien. Verder was er het inzicht van de HR afdeling over de gemiddeld ouder wordende populatie van DSM-Firmenich. Ook dat onderstreept de noodzaak van innovatie.

Daarna is een virtuele bijeenkomst gehouden, iets wat voor corona niet mogelijk leek, maar nu met zoveel deelnemers wereldwijd, tot vruchtbare resultaten leidde. Hier werden inspirerende use cases getoond die een relatie hebben met de gekozen 5 thema’s, Overall Equipment Effectiveness, Production Automation, Yield, Energy & Water en Site Logistics & Robotization. Joep liet een aantal plaatjes van deze digitale bijeenkomst zien die ook werkelijk de indruk gaven op een congrescentrum te zijn gehouden.

In twee werksessies zijn vervolgens de 5 thema’s uitgewerkt in een soort roadmap van de huidige staat van rijpheid naar de volledige digitale fabriek van de toekomst. Daarbij zijn tevens de enablers vastgesteld. Deze roadmap heeft de vorm van een rugbybal gekregen, waarbij de verschillende stappen in de tijd zijn geplaatst.

Autonome fabriek

In een workshop zijn al deze thema’s bij elkaar gevoegd en tot één journey naar de digitale fabriek gemaakt. In de workshop zijn een aantal zogenoemde lighthouse projecten gedefinieerd die per project verschillende samenhangende verbeterpunten uit de 5 thema’s moeten gaan bewijzen. Deze projecten moeten op kleine schaal en op korte termijn meer inzicht geven in hoeverre de resultaten bedrijfsbreed tot de gewenste verbeteringen leiden. Het betreft hier bijvoorbeeld de projecten Autonome fabriek, Robotisering & Integratie en Smart Assets.

Tevens is een visie opgesteld voor deze digitale fabriek van de toekomst. Autonomie is daarbij van belang bijvoorbeeld met zo min mogelijk menselijk ingrijpen en minimale afvalproductie.  Ook intelligentie is belangrijk bijvoorbeeld wanneer onderhoud of vervanging noodzakelijk is. En volledige integratie van bijvoorbeeld de datastroom van sensoren naar rapportage naar visualisatie; of stroomlijning van capaciteiten, ook bij veranderingen. Ook is geprojecteerd wat deze toekomst inhoudt voor respectievelijk de controlekamer, de field operator en de onderhoudsmensen.

Deze visie is richting het senior management gerapporteerd. De lighthouse projecten zijn nog niet gestart, maar wel worden allerlei programma’s en pilots uitgevoerd die direct te maken hebben met deze visie op de fabriek van de toekomst.

Op een vraag uit de zaal gaf Joep aan dat waar vroeger robotisering als bedreiging voor werkgelegenheid werd gezien, nu ook het inzicht is gekomen dat er tekorten zijn op de arbeidsmarkt. Op de vraag welke ideeën naar voren zijn gekomen noemde Joep als voorbeeld de regionale controlekamer en de toepassing van meer wireless tablets.

NAPcontactbijeenkomstnovember2023115

Joep Verwegen, hoofd digital manufacturing bij DSM-Firmenich, presentation - <<<Klik hier>>>
Gé Driessen, afdelingshoofd project systems & data bij Fluor, presentation - <<<Klik hier>>>

Comments

 1. Marcel Prins Marcel Prins Wrote on 2 januari 2024 om 19:21:41

  .
  Ben je ook klaar met alleen zijn in 2024? Ontdek EliteDating!

  Doe de gratis persoonlijkheidstest en match met iemand die écht bij je past
  https://rebrand.ly/EliteDating

  Waarom EliteDating?

  ✅ 70% hoogopgeleide leden
  ✅ Handmatige profielcontrole
  ✅ Beste kans op een match

  Probeer nu gratis en ga samen een zonnig 2024 tegemoet
  https://rebrand.ly/EliteDating
  .

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close