NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers, te versterken.

Over NAP Webinar 10 februari 2022

NAP Webinar 10 februari 2022

 invitation 10 februari 2022 150dpi

“What does the Coalition Agreement mean for the NAP related companies?”

Dear NAP member,

Recently the Dutch government has been formed and the basis of their policy for the coming years has been written down in a so called “Coalition Agreement”. To explain the impact of this Coalition Agreement for the NAP related companies, NAP has invited Martin Broekhof (VNCI) and Annemarie Manger (TATA Steel Netherlands) for the upcoming Webinar on February 10th. Martijn Broekhof will elaborate in a broader sense what the impact of the “Green Industrial Policy” is for the Industry, and Annemarie Manger will show how TATA Steel came to the decision for “green steel” and its impact on the company.

The first presentation is given by Martijn Broekhof (VNCI). The new Dutch government has presented its plans to reduce carbon emissions by 55-60 percent by 2030. “Green industrial policy” plays a prominent role in the coalition agreement. Industry will have to cut emissions at an even faster rate than before. The intended policy package includes some promising incentives, most prominently a 33bn climate fund, but also introduces higher carbon & energy taxes. What are the implications for the transition of Dutch industry? And how does it relate to the EU Fit for 55 package?

Martijn Broekhof is head of the unit ‘Climate & Energy’ at VNCI, the Dutch Organization for the Chemical Industry. As business economist, he has a background with the World Economic Forum, the European Climate Foundation and in consultancy. Martijn has a drive to support the low carbon energy transition policies while taking into account economic reality.

The second presentation is given by Annemarie Manger (TATA Steel). During the presentation, Annemarie Manger will share information on why and how Tata Steel Netherlands has made the decision to fully focus on the production of green steel via the hydrogen route. Hereby, she will provide insights on the various criteria that were taken into account. Examples are: achieving the required CO2 reduction, the impact on the local environment, the availability of infrastructure, and more. Besides these considerations, she will explain how this decision enables Tata Steel to become a driver for the development of the hydrogen economy, by using the DRI technology as the basis. 

Annemarie Manger is the Director of Sustainability at TATA Steel Netherlands, where she is responsible for the development and realisation of the decarbonasion strategy. She is a chemical engineer by background and started her career as a process engineer with Fluor, designing technologies across oil, gas, and power. She has amassed impressive experience in all phases of project execution. Annemarie joined TATA Steel in 2008 as Manager of Projects and after having been Director of Engineering for TATA Steel NL, UK and TATA Steel Europe, Annemarie was appointed Director of Sustainability in 2019 reporting to the CEO of TATA Steel Netherlands.

Program 17h00 - 18h00

  • Start and introduction by NAP Chairman Frank van Ewijk
  • Presentation by Martijn Broekhof
  • Presentation by Annemarie Manger
  • Closing Webinar by Frank van Ewijk 

During the Webinar, where MS Teams is used, there is also an opportunity to ask questions via the chat box. You can participate by sending an e-mail to info@napnetwerk.nl. You will then receive an invite within four days of the Webinar with the details for your participation.

We are looking forward to meet you at the NAP Webinar.

******************************************************************

NAP Webinar 10 februari van 17.00-18.00 uur

“Wat betekent het regeerakkoord voor de NAP gerelateerde bedrijven?”

Geachte deelnemer,

Onlangs is de Nederlandse regering gevormd en de basis van haar beleid voor de komende jaren is vastgelegd in een zogenaamd “Regeerakkoord”. Om de impact van dit Regeerakkoord voor de aan NAP gerelateerde bedrijven toe te lichten, heeft NAP Martijn Broekhof (VNCI) en Annemarie Manger (TATA Steel Nederland) uitgenodigd voor het komende webinar op 10 februari. Martijn Broekhof zal in bredere zin uiteenzetten wat de impact van het “Groen Industriepolitiek” is voor de Industrie, en Annemarie Manger zal laten zien hoe TATA Steel tot de keuze voor “groen staal” kwam en de impact hiervan op het bedrijf.

De eerste presentatie wordt gegeven door Martijn Broekhof (VNCI). De nieuwe regering presenteerde recent haar plannen om de CO2 uitstoot in 2030 met 55-60% te reduceren. “Groene industriepolitiek” speelt een prominente rol in het coalitieakkoord. De industrie zal haar emissies nog verder moeten terugdringen dan eerder afgesproken. Het beleidspakket heeft daarvoor een aantal veelbelovende instrumenten, m.n. het klimaatfonds van 33 mld. Tegelijkertijd wordt ook de CO2 heffing aangescherpt en energie belasting verhoogd. Wat zijn de gevolgen van dit nieuwe akkoord voor de industrie? En hoe verhoudt het zich tot Fit for 55?

Martijn Broekhof is het hoofd van de unit ‘Climate & Energy’ van de VNCI, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Na zijn studie economie heeft hij onder meer gewerkt bij het World economic Forum, de European Climate Foundation en als consultant. Martijn heeft een passie om de energy transitie policies vorm te geven zonder de economische realiteit uit het oog te verliezen.

De tweede presentatie wordt gegeven door Annemarie Manger (TATA Steel). Tijdens de presentatie zal Annemarie Manger uiteenzetten waarom en hoe TATA Steel Nederland de beslissing heeft genomen om zich volledig te richten op de productie van groen staal via de waterstofroute. Hierbij geeft ze inzicht in de verschillende criteria waarmee rekening is gehouden. Voorbeelden zijn: het realiseren van de benodigde CO2-reductie, de impact op de omgeving, de beschikbaarheid van infrastructuur en meer. Naast deze overwegingen zal ze uitleggen hoe TATA Steel met deze beslissing een aanjager kan worden van de ontwikkeling van de waterstofeconomie, met de DRI-technologie als basis.

Annemarie Manger is directeur Duurzaamheid bij TATA Steel Nederland, waar zij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en realisatie van de “Decarbonisation Strategy". Ze is van oorsprong chemisch ingenieur en begon haar carrière als procesingenieur bij Fluor, waar ze technologieën ontwierp voor olie, gas en energie. Ze heeft indrukwekkende ervaring opgedaan in alle fasen van projectuitvoering. Annemarie trad in 2008 in dienst bij TATA Steel als Projectmanager en na Director of Engineering te zijn geweest voor TATA Steel NL, UK en Europe, werd Annemarie in 2019 benoemd tot Director of Sustainability en rapporteert ze aan de CEO van Tata Steel Nederland.  

Programma 17.00 - 18.00 uur 

  • Start en introductie door NAP voorzitter Frank van Ewijk
  • Presentatie door Martijn Broekhof
  • Presentatie door Annemarie Manger
  • Afsluiten Webinar door Frank van Ewijk

Tijdens het webinar, waarbij gebruik wordt gemaakt van MS Teams, is er ook gelegenheid om vragen te stellen via de chatbox. Deelnemen aan het webinar kan door een mail te sturen naar info@napnetwerk.nl. Vervolgens zult u binnen 4 dagen voor de aanvang van het webinar een invite ontvangen met de details voor de deelname.

We kijken er naar uit u te mogen begroeten op het NAP webinar.

Register

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Close