NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Het kalenderjaar loopt op zijn eind. Sinterklaas heeft het land alweer verlaten en we spoeden ons richting Kerstmis en een welverdiende (al zeg ik het zelf) pauze. Diegenen onder u die mij beter kennen, die weten dat die pauze wordt besteed in de Alpen, op de lange latten. Ik ben een verwoed wintersporter en ga zo mogelijk twee keer per jaar skiën. Al jaren in Zwitserland, daar heb ik mijn hart verloren aan dit tijdverdrijf. Ontspanning en genieten. Daarna kom ik weer opgeladen terug.

De laatste dagen voor Kerstmis is het, zoals overigens voor iedere onderbreking van het academisch jaar, een ware heksenketel. Heel veel studenten die nog voor het einde van het jaar willen afstuderen of anders nog graag even de voortgang willen bespreken voor we elkaar twee weken niet zien.  Daarnaast lopen de colleges van het tweede kwartaal op hun eind en dat geeft ook extra werk. Dus tegen de tijd dat het 21 december is hebben we die rust echt wel verdiend.

Naast deze weerkerende activiteiten waren er dit jaar wat extra werkzaamheden. Deze week heeft er een visitatie van het materprogramma Construction, Management and Engineering plaats gevonden, waar project management een onderdeel van uitmaakt. Dat gebeurt slechts eens in de 5 jaar en om het programma voort te kunnen zetten moet je die visitatie wel succesvol afronden. Dat is gelukt, maar dat is zoals u zult begrijpen wel weer een kluif extra werk. Het officiële eindrapport laat nog even op zich wachten, maar het oordeel van de commissie was met voldoende tot goed op de vier onderdelen genoeg om weer 5 jaar verder te kunnen.

Daarbovenop vragen collega docenten steeds vaker om een bijdrage over het onderwerp project management in hun colleges. Ter verspreiding van de boodschap werk ik daar graag aan mee, hoewel ook dat wel weer wat voorbereiding vergt. Maar met een spontaan applaus van de studenten na afloop, geeft dat toch wel weer een goed gevoel. Wellicht weer een aantal mensen overgehaald om meer aandacht aan project management te besteden. Het betaalt zich zeker terug.
Vermeldenswaard is verder nog dat een van mijn studenten - die haar masterdiploma met een 9 had afgerond in 2017 - met de prijs voor de beste master scriptie op het gebied van project management, de 2017 Research Master Award, aan de haal is gegaan op het jaarlijkse congres van IPMA-NL. Hoewel niet mijn directe verdienste, ben ik toch trots dat een van mijn studenten die eer te beurt is gevallen. Overigens ook de tweede keer op rij dat een CME masterstudent deze prijs binnenhaalt. Vorig jaar bij collega Prof. Hertogh.

Tenslotte ben ik me aan het voorbereiden op de allerlaatste (ja echt de allerlaatste) herbenoeming. Aangezien dit de vijfde aanstelling wordt, vergt dat wat meer lobby werk om het ook daadwerkelijk te realiseren. Het Stichtingsbestuur staat me daar in bij en gooit ook echt hun gewicht in de schaal. Het herbenoemingsvoorstel (geleverde prestaties en toekomstperspectief) is inmiddels geschreven en door Stichtingsbestuur en collega’s becommentarieerd. Het wachten is op nog een paar quotes van de sponsoren en dan kan het bureaucratische proces in gang gezet worden. Ik houd u op de hoogte, want het blijft toch iedere keer weer spannend. Hoe het ook afloopt, U hoort nog van ons.

 

Hans, NAP professor