NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

SIG Process Safety

Op 14 december kwam de SIG Process Safety voor de vierde keer in 2018 bij elkaar in Dordrecht. Door overlappende agenda’s was de opkomst deze keer gelimiteerd tot 10 deelnemers. Een verdere uitdieping op het thema cultuur in relatie tot Process Safety werd daarom verschoven naar de volgende bijeenkomst in maart 2019.
 
De SIG kon nu de tijd nemen om in een ronde tafel setting te discussiëren over opvallende zaken waarmee de deelnemers in het afgelopen jaar te maken hebben gehad. Deze discussie werd door alle deelnemers zeer open aangegaan en leverde verhelderende discussies op. Wat eens te meer duidelijk werd was het feit dat vooruitgang op het gebeid van Process Safety of breder gesteld Veiligheid in het algemeen een traject is met vallen en opstaan. Statistiek laat zien dat er altijd een terugslag volgt als men denkt op de goede weg te zijn. Deze constatering is natuurlijk een optimaal beginpunt voor de Safety Cultuur discussie die we 2019 gaan voeren. Hoe is deze terugval te voorkomen .
 
De werkgroep Management of Change binnen de SIG PS heeft zijn werk erop zitten, conclusies zijn getrokken en na een laatste check zal het Best Practice document op een van de komende NAP Bijeenkomsten aan de keten worden aangeboden. Bij deze willen we Pier-Jan Hettema en Kathy Teesink-Gerstner bedanken voor de effort die ze hierin gestoken hebben.
 
De SIG Process Safety wenst iedereen prettige feestdagen en een veilig 2019.