NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Mijn interne klok is van slag. Ik ben gewend dat de lente begint als ik van mijn wintersport vakantie terugkeer. Midden maart is dat meestal. Maar nu is het eind februari al bijna lente. Velden vol met krokusjes en een bijna strak blauwe lucht. Het is even wennen om dan alsnog weer de sneeuw in te gaan, maar dat staat voor de volgende twee weken op de agenda. Het was namelijk weer een zeer drukke eerste helft van het academische jaar. In deze periode heb ik traditioneel de meeste vakken, dus ook de meeste tentamens, essays en dergelijke. Maar de stapel op mijn bureau begint nu eindelijk af te nemen en het aantal afstudeerders probeer ik gericht wat te verminderen.

Over 2018 heb ik totaal 25 studenten begeleid naar hun afstuderen. Dat zijn diegenen die hun diploma daadwerkelijk gehaald hebben. Daarnaast zijn er altijd studenten bezig, want afstuderen gaat over kalender of academische jaren heen. De teller gedurende mijn periode aan de TU Delft staat nu op 94 afgestudeerden. Dus binnenkort een feestje vanwege de 100e afstudeerder. Dat zal niet lang meer duren want er zijn op dit moment nog 26 studenten actief. Pas als de teller weer rond de 20 staat accepteer ik weer nieuwe studenten. Het werd iets teveel en te gek.

Ook het aantal promovendi is overigens aan het stijgen. Totaal begeleid ik er momenteel 7 waarvan één de activiteiten vanwege persoonlijke omstandigheden tijdelijk op een laag pitje heeft gezet. Daarnaast heb ik de afgelopen maand gesprekken gevoerd met drie potentiële kandidaten, die hun eigen financiering meebrengen. Zij proberen te promoveren in deeltijd, naast hun baan of door hun werkgever voor een of twee dagen vrijgesteld voor de promotie. Ambitieus maar de afgelopen jaren hebben we gezien dat het kan. Met deze kandidaten proberen we actief te streven naar het realiseren van een project simulator. Een wens, die ik al tijdens mijn inaugurale rede heb geuit, maar waar we tot nu toe nooit aan toe gekomen zijn. Met de project simulator proberen we het leren van de projecten verder te verbeteren en te stimuleren en de ontwikkeling van toekomstige project managers te versnellen. Het idee is daarbij dat mensen in een veilige omgeving zaken kunnen uitproberen, kunnen zien wat het effect van bepaalde beslissingen is en daardoor beter gewapend zijn voor de toekomstige praktijk. Nu nog toekomst muziek, maar we willen hier actief mee aan de slag gaan. Uw input is daarbij onontbeerlijk. U hoort nog van ons.

Hans, NAP professor