NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Inmiddels is het academisch jaar alweer in volle gang. Twee colleges per week en de wekelijkse werkgroepen helpen de studenten de basis kennis van project management te vergaren. Maar daar wil ik het deze keer niet over hebben.

In deze column heb ik het nog niet echt vaak over veiligheid gehad en dat is eigenlijk heel bijzonder, want veiligheid staat, na een carrière van 30 jaar bij Shell, nog steeds voorop bij al mijn activiteiten. Het afgelopen jaar ben ik door de afdelingsvoorzitter gevraagd om zitting te nemen in een veiligheidsgroep van de afdeling. Het zijn bij ons niet alleen kantoren, maar ook laboratoria en werkplaatsen waar met zwaar materieel gewerkt wordt. Veel aandacht voor veiligheid was er niet echt en daar moet wat ons betreft verandering in komen. In de loop der jaren heb ik geleerd, en dat wordt gesteund door onderzoek, dat een oplopend aantal bijna ongelukken de voorbode is van een echt ongeval met verstrekkende gevolgen.

In mijn colleges besteed ik ook aandacht aan veiligheid. Onder andere is veiligheid voor mij een van de succes criteria voor een project. Een project waarbij een ernstig ongeval gebeurt kan wat mij betreft niet meer succesvol zijn. Dat heeft verreikende consequenties, want als er dan toch onverhoopt iets gebeurt, hoewel je er alles aan gedaan hebt om het te voorkomen, en je bent pas halverwege het project, hoe stimuleer je het team dan toch om de draad weer op te pakken? Een succes kan het niet meer worden, maar je kan dan wel proberen het zo goed mogelijk af te ronden. De mensen die mij vertellen dat al die extra aandacht voor veiligheid de kosten alleen maar opdrijven, hebben een slechte aan me. In diverse projecten is laten zien, dat tevreden medewerkers veilig werken en daardoor betere kwaliteit en hogere productiviteit leveren. Opnieuw geldt ook hier dat de mensen de sleutel zijn tot het succes. Met deze zaken in mijn gedachten besteed ik de laatste twee uur van het basis college project management aan veiligheid. De logica daarachter is dat als ze alleen mijn laatste woorden maar onthouden van 7 weken 4 uur college, dat dan betrekking heeft op veiligheid. Verder wordt er namelijk in het academische curriculum erg weinig (tot geen) aandacht aan veiligheid besteed.

In een ander verband heb ik me de laatste maanden ook met veiligheid bezig gehouden. Als gevolg van de rapportage van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) over met name de parkeergarage in Eindhoven, hebben de opdrachtgevers, opdrachtnemers, branche verenigingen en kennisplatforms in de bouw- en constructiewereld de koppen bij elkaar moeten steken om te gaan vertellen hoe ze nu uiteindelijk de veiligheid in deze industrie tak eens gaan verbeteren. Diverse werkgroepen hebben zich hier over gebogen en hun  aanbevelingen zijn eind augustus besproken met een klankbordgroep, waar ik voor was uitgenodigd op aanraden van een voormalig NAP bestuurslid. Een van de werkgroepen had zich gericht op het leren van incidenten en het toepassen van deze kennis. Dat was een kolfje naar mijn hand. Ik heb daar aangegeven dat de bouw en constructie sector wat breder om zich heen moet kijken om ook te leren van de proces industrie. Veilig werken is mogelijk, het kan zonder ongevallen, maar het moet wel gedragen worden door alle lagen van die industrie. Ga nou niet het wiel opnieuw uitvinden, maar maak gebruik van (aangepaste) Life Saving Rules, zoals dat al bij de Sluiskiltunnel (2015) het geval was. Dan kan de veiligheid en de productiviteit echt omhoog. Uiteindelijk willen we toch allemaal aan het eind van de dag weer veilig en gezond naar huis, niet dan?. U hoort nog van ons.

 

Hans, NAP professor