NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Het zijn uitdagende tijden. De afgelopen 8 maanden ben ik welgeteld 3 keer op de TUD Campus geweest: in de zomer een promotie en in oktober twee keer om in een studio een video op te nemen voor een van onze MOOCs (Massive Open Online Course). Inmiddels hebben we daar meer dan 77000 deelnemers voorbijzien komen!

De promotie is wel een apart verhaal. Dit was een promotie die oorspronkelijk op 25 maart gepland stond, maar toen was er niets mogelijk en was alles nog niet aangepast naar het nieuwe normaal. Maar gelukkig voor de kandidaat was het op 15 juli dan eindelijk zover. Ze mocht zelf 10 gasten uitnodigen en van de commissie waren de rector en de promotor fysiek aanwezig alsmede de pedel. De rest van de commissie was on-line aanwezig op grote schermen zowel bij de uiteindelijke verdediging, maar ook bij de voorbespreking en de beraadslaging achteraf.  De kandidaat zelf had een live-stream geregeld voor de andere geïnteresseerden. Het draaiboek was verder hetzelfde voor de ceremonie, maar natuurlijk geen receptie achteraf.Dat was ondervangen door de gehele commissie na afloop de gelegenheid te geven de jonge doctor te feliciteren in aanwezigheid van het 10-tallige publiek. Uiteindelijk is er op deze manier toch een volwaardige en waardige plechtigheid gerealiseerd. De rector en ik hebben na afloop met Martine, haar man en haar ouders nog een drankje gedronken op 1.5 m afstand in een van de cafés op de Campus.

Daarnaast is het momenteel extreem druk. Mijn naaste collega heeft in juni een ongeval gehad tijdens het hardlopen. Onder het motto dat gaat wel weer over is hij door blijven werken, maar midden juli duurde het herstel toch wat te lang naar zijn zin. Lang verhaal kort: een verwaarloosde hersenschudding. Dus volledig op non-actief. In augustus heb ook ik hem op het hard gedrukt nu echt rust te nemen en heb ik al zijn taken overgenomen dan wel op me genomen om die elders onder te brengen. Dat betreft dan de begeleiding van master studenten en een aantal promovendi. Zijn bestuurlijke taken had ik al eerder overgenomen. Het houdt ons van de straat, zal ik maar zeggen. En ja, dank u, ik let op mezelf en zorg ook voor voldoende ontspanning naast het werk.

Tenslotte zal het in de komende columns wat vaker gaan over mijn opvolging. De eerste discussie die plaats moet vinden is in welke richting NAP de leerstoel wil continueren. Dat kan meer zijn in de richting van proces engineering of proces intensivering, maar kan ook in de richting van project management zijn, de koerswijziging die ik meer dan 13 jaar geleden heb ingezet. De discussies zijn gestart maar voor alle betrokkenen zou het mooi zijn als de opvolging geregeld is voor ik vertrek (31 augustus 2022). Ja ik weet het, het lijkt nog ver weg, maar de raderen van de Delftse bureaucratie draaien nu eenmaal niet erg snel. U hoort nog van ons.

Hans, NAP professor