NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Allereerst wens ik vanaf deze plaats alle collega NAP leden de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar in de hoop dat het een wat “socialer” jaar mag worden, waar we weer een gewone fysieke NAP bijeenkomst kunnen bijwonen. 

Normaal is het nu nog even niet. De afgelopen tijd, sinds mijn vorige bijdrage heb ik welgeteld vijf keer fysiek college kunnen geven. Toen sloeg de tweede lockdown toe en zijn we weer overgegaan naar on-line onderwijs. Toegegeven, dat went, maar de lol van het hoogleraarschap is toch wel directe interactie met jonge mensen en hen begeleiden bij het vergaren van kennis en het doen van onderzoek. Die interactie is echt moeilijker in deze tijd. 

Met mijn directe (vaste) medewerkers van de sectie en met mijn promovendi probeer ik regelmatig contact te houden. In tijden van Corona heb ik dat vormgegeven met een maandelijks een-op-een gesprek via Teams/Zoom van een half uur. Het gaat me dan om het persoonlijk welbevinden, maar ook om de voortgang en eventuele kwesties die we op die manier snel kunnen aanpakken/oplossen. 

Daarnaast heb ik voor alle vaste en tijdelijke medewerkers een tweetal bijeenkomsten in het leven geroepen. Een maandelijkse literatuurbespreking waar we twee of drie nieuwe artikelen die van bredere interesse kunnen zijn bespreken en een maandelijks colloquium waarin de voortgang en de activiteiten van twee medewerkers/promovendi gedeeld wordt met de rest van de sectie. Deze beide bijeenkomsten moeten voldoen aan de regel van Bakker©: een goede vergadering duurt nooit langer dan 1 uur. 

Deze drie vormen van overleg voldoen duidelijk aan een behoefte en zijn ook in tijden van lockdown goed vol te houden. Het betekent wel dat ik langzamerhand weer meer manager dan onderzoeker ben geworden, maar ja, dat zit waarschijnlijk in de aard van het beestje. 

In lijn met het voorgaande, ga ik dit jaar experimenteren met een maandelijkse column. Dit is een gevolg van het feit dat mijn bijdrage ontbrak in de nieuwsbrief van december. Ik heb me daar over beklaagd, want ik voel het als mijn plicht, en als een soort tegenprestatie voor het feit dat ik dit hoogleraarschap mag vervullen, om de leden regelmatig op de hoogte te houden van wat er rond de leerstoel beweegt. Zeker in tijden van verandering en die zullen er de komende 20 maanden zeker zijn. Betekent wel dat ik me strikter aan de 400 woorden zal houden. U hoort nog van ons.

Hans, NAP professor