NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Deze keer eens een iets ander verhaal. Eind oktober werd ik benaderd door een oud-collega, die nu na zijn pensioen in de raad van commissarissen zit bij een groot constructiebedrijf. Hij vertelde mij dat ze bezig zijn met een grote opdracht en of ik op de hoogte was van tweede orde effecten bij scope wijzigingen. Mijn eerste reactie en ook bevestigd bij navraag bij een aantal collega’s was dat we hier niet van op de hoogte waren en dat ons advies in zo’n geval is om terug te gaan naar de tekentafel en de vroege fases van het project opnieuw te doorlopen. Ondanks mijn antwoord vroeg hij toch of een van de directeuren contact met me op mocht nemen. 

Zo gezegd, zo gedaan en we hebben een uiterst onderhoudend telefoongesprek gehad met als resultaat dat ik me op hun verzoek in tweede orde effecten ben gaan verdiepen. De projectdirecteur had zelf al wat voorwerk gedaan en informatie bij vroegere werkgevers verzameld. Er was meer te vinden dan ik verwacht had. 

Waar moet u aan denken bij tweede orde effecten? Verlies van productiviteit, rework, extra inkoop, scheduling conflicten, toegenomen overhead, verstoring van de project voortgang, afnemen van de moraal en toegenomen equipment kosten. Of met andere woorden: de gevolgen van een lagere productiviteit en toegenomen rework aanwijsbaar veroorzaakt door de wijziging.

Het blijkt hierbij weer dat het corporate geheugen zeer beperkt is. Bij een van de grote engineering bedrijven in Nederland was hier aan het eind van de jaren 90 onderzoek naar gedaan en waren er modellen voor handen. Maar helaas, de literatuur hebben we gevonden, maar de modellen helaas niet. 

Een aantal van de geraadpleegde auteurs zijn werkzaam (geweest) bij PA Consultancy. In hun adviespraktijk hebben ze systeem dynamica modellen vele malen toegepast om geschillen buiten de rechtszaal op te lossen.  Er zijn daarbij voorbeelden gegeven waar de kostenschatting van de wijziging zelf 150 MUSD bedroeg en de uiteindelijke kostenoverschrijding 500 MUSD. Het model was uiteindelijk de basis voor een claim van 200-300 MUSD. Meer dan 50 van deze voorbeelden hebben ze vanuit hun praktijk onderzocht en geadviseerd. Daarnaast zijn er 150 voorbeelden van proactieve toepassingen die geleid hebben tot 5000 MUSD besparing op kosten en tijd. Volgens deze auteurs kunnen de kosten van de tweede orde effecten van de wijzigingen oplopen tot 10 keer de kosten van de wijziging zelf (1e orde effect). Gemiddeld genomen komt de verhouding van totale toename in kosten tot de toename in kosten van de wijziging zelf uit op een factor 3-5. 

Om een lang verhaal kort te houden, we gaan nu met twee afstudeerders proberen om de systeem dynamica modellen te reconstrueren en toe te passen op de data van het project dat me in eerste instantie had benaderd. U hoort nog van ons. 

Hans, NAP professor