NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

 

Mijn vorige column begon ik met te zeggen: deze keer iets nieuws. En dat lijkt wel een goede formule. Want wat er nog niet eerder is gebeurd in 70 columns (ja echt, dit is de 70e) dat ik verschillende reacties ontving per mail en er naar mijn column gerefereerd werd op LinkedIn. In de mails ook verwijzingen naar artikelen en collega’s in Nederland die met soortgelijk onderzoek bezig zijn in andere richtingen. Al deze verwijzingen heb ik vanzelfsprekend doorgestuurd naar de studenten die inmiddels hard aan de slag zijn. Kort samengevat was dit een geslaagd experiment. Maar hoe nu verder?

Niet iedere maand begin ik nieuw onderzoek dat zo aanslaat. Wat misschien interessant is om te weten, is hoe het projectmanagement onderwijs is ingebed in het mastercurriculum. De Master “Construction Management and Engineering” bestaat momenteel uit 3 tracks: Projects & People, Design & Integration en Engineering & Systems. Het curriculum bestaat uit een aantal verplichte vakken voor alle 3 de tracks, een aantal verplichte vakken per track en tenslotte nog een aantal keuzevakken. De verplichte vakken (zalmrose) en de verplichte vakken voor Projects & People (lichtblauw) zijn te zien in bijgevoegde figuur. Een dubbele kleur betekent dat het vak ook als verplicht wordt beschouwd in een andere track.

In totaal duurt de master 4 semesters (8 kwartalen) en aan de start van het tweede semester kiezen de studenten hun afstudeerrichting. Dat belooft wat voor de komende anderhalf jaar: 49 mensen kozen Projects & People, 25 D&I en 17 E&S. Dus mijn teller van begeleide afstudeerders zal nog wat stijgen de komende tijd. De teller staat momenteel op 178.

Deze master bestaat sinds 2007 en begon met een beperkt aantal studenten. Gemiddeld genomen stromen er nu zo’n 80 studenten per jaar in. Dit jaar extra veel, namelijk 91. Recent hebben we alle afstudeerscripties over de laatste 14 jaar geïnventariseerd. In één document hebben we per jaar gerubriceerd de titel van het onderzoek, een abstract, de naam van de student en de afstudeercommissie. Totaal zijn er sinds 2007 meer dan 600 masterstudies voltooid. Dat was de eerste stap. Het doel is om de resultaten van het onderzoek, waar dat mogelijk en toegestaan is, breder beschikbaar te maken dan alleen voor het bedrijf waar het voor is uitgevoerd. Langzamerhand zitten we namelijk op een behoorlijke hoeveelheid data, die slecht toegankelijk is. Dit is werk in uitvoering. U hoort nog van ons.

Hans, NAP professor