NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Mijn vorige column heeft aardig wat reacties losgemaakt. Van diverse kanten kwamen er aanbiedingen om te helpen de MEP cursus naar een on-line cursus om te zetten. Niet alleen dat, ook het NAP bestuur, directeur en Stichtingsbestuur gaven aan geen voorstander te zijn van uitstellen. Dus deze Tom Poes moest een list gaan verzinnen. En dat is gelukt.

Samen met de assistent die me al jaren ondersteund, Roald Arkesteijn, en een student-assistent, Daniel Dingelstad, die onze sectie aan de TU al ondersteund, zijn we allereerst op zoek gegaan naar het voor ons en de cursus meest geschikte platform. De belangrijkste voorwaarde van zo’n platform was dat we redelijk eenvoudig de studenten in discussiegroepen onder willen verdelen en daarnaast een goed beeld van de deelnemers moeten hebben. De keus is uiteindelijk gevallen op Zoom, die bevat break-out rooms en een gallery-view. Daarnaast hebben we een platform gekozen voor de uitwisseling van de benodigde informatie. Hiervoor gebruiken we Slack.

 

Met de infrastructuur bepaald, hebben we vervolgens het programma herzien. Een paar jaar geleden zijn we al begonnen met het “flippen van de classroom”. Dat hebben we nu versterkt doorgezet. De studenten bereiden de stof thuis voor aan de hand van het boek en dan geven we tijdens de cursus dagen een korte samenvatting door middel van een van tevoren opgenomen video (uit de MOOC cursussen) en gaan we de discussie aan. Daarna gaan de studenten als groep aan het werk om de stof toe te passen op hun project: het uitbrengen van een tender voor de bouw van een offshore windpark.

 

Het programma is nu opgebouwd rond een duidelijke repeterende structuur. De dag is verdeeld in 4 blokken van 80 minuten. Ieder blok bestaat uit een plenair deel, gevolgd -  na een onderbreking van 10 minuten om de benen te strekken - door een deel met groepswerk. Na een blok is er een echte pauze van 30 of 60 minuten.

21 cursisten, een hoogleraar en twee assistenten (3e rij, 2e: Daniel; 5e rij, 4e: Roald)

Op het moment van schrijven hebben we al drie dagen achter de rug. Onze angst dat het programma te overladen zou zijn, bleek onjuist. Na de eerste dag gaven de deelnemers aan dat ze met minder pauzes toekunnen en die hebben we vervolgens rond het groepswerk geplaatst zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken: doorwerken of pauzeren. De tweede dag kwam het verzoek om meer inkijkjes vanuit de praktijk en dat hebben we kunnen oplossen met eigen ervaring en het uitnodigen van een paar gastsprekers. Die we bewust hadden weggelaten om redenen van rust en regelmaat, maar wel altijd onderdeel waren van de cursus. Dus die hebben we weer, zij het beperkt, uitgenodigd.

 

Nog twee dagen te gaan, maar zoals het er nu uitziet gaat het goed komen. Hierbij alvast  een impressie van de cursus in actie. Een screenshot gedurende de derde dag. Het is in alle betekenissen zeer intensief, voor deelnemers en cursusleiding. Hoe het afloopt vertel ik u in een latere column of in een aparte bijdrage in het NAP nieuws. U hoort nog van ons.

 

Hans, NAP professor