NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Na een welverdiende vakantie (zij het wel behoorlijk nat), is het academisch jaar weer in volle gang. Daarnaast is er door de pandemie ongemerkt een stuwmeer ontstaan van uitgestelde activiteiten. Als gevolg van beide heb ik het momenteel echt ontzettend druk.

Een jaar geleden had ik al toegezegd de MEP cursus aan te passen voor een cursus in een klein chemisch bedrijf. Door de pandemie is die cursus twee keer verschoven, maar nu ben ik hem aan het geven op vijf achtereenvolgende woensdagen. Heel leuk, klein gezelschap met veel ervaring, maar een beetje vastgelopen in de dagelijkse overdaad van prioriteiten (brandjes blussen). Lastige discussies, terughoudendheid en de vraag of we het wel kunnen veranderen. Uiteindelijk komen we er wel uit, maar kijken hoe we de implementatie dan kunnen begeleiden.

Ook de DACE-cursus voor cost engineers, de CCE2.0, heeft een module projectmanagement die ik samen met twee voormalige collega’s geef. En ook die cursus is in september gestart. Twee volle dagen over de periode september tot en met januari. En daarnaast nog wat verzoeken voor een ronde tafel discussie en het verzorgen van een break out sessie in een Symposium, allemaal begin oktober. Kortom het is druk, maar het is leuk dat er nog steeds zoveel interesse is.

Zoals in mijn vorige column al gemeld, moest er voor de vakantie ook nog een onderzoeksvoorstel voltooid worden om tijdig bij PMI (Project Management Institute) in te dienen voor geldelijke ondersteuning. Zoals gezegd de goedkeuring van de abstract opende deze kans en die was te mooi om te laten lopen. Naast het schrijven van het voorstel moest er ook nog ondersteuning door het bedrijfsleven gerealiseerd en bevestigd worden. Het model dat ik hiervoor gekozen heb is om een aantal bedrijven te vragen of ze mee wilden werken aan onderzoek naar de invloed van diversiteit in het projectteam op de uiteindelijke project prestaties. De medewerking wordt gezocht in het mogelijk maken van interviews en het bestuderen van een aantal cases. De bedrijven in de constructie sector en de engineering consultants heb ik individueel benaderd, voor de procesindustrie heb ik aan het NAP Bestuur gevraagd of zij mee wilden werken. Dat bespaarde me tijd. Dat betekent dat ik bij de deelnemende bedrijven in de procesindustrie op een later tijdstip nog kom aan kloppen. Vlak voor mijn vakantie is ook dit voorstel nog de deur uit gegaan. En nu maar afwachten. De beoogde startdatum van het onderzoek is 1 januari 2022 en dat kan een mooie opstap zijn voor mijn opvolger. Ik zal het opstarten, mijn opvolger mag het afronden.

Dit is een mooi bruggetje naar mijn laatste punt: de voortgang in het proces van mijn opvolging. Het profiel is na een paar slagen uiteindelijk goedgekeurd door het afdelingsbestuur. Ook het Stichtingsbestuur heeft daar zijn “steen” aan bijgedragen. Inmiddels is het profiel ook goed gekeurd door het faculteitsbestuur en is het onderweg naar de Rector Magnificus en de Raad van Hoogleraren. Pas na hun goedkeuring kan het recruteringsproces van start gaan. Kortom we hebben nog wel even nodig, hoewel de tijd begint te dringen, vanuit mijn gezichtspunt. Maar ik houd u op de hoogte. U hoort nog van ons.

Hans, NAP professor